Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Programmes to America and Middle East
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W. and M.W.


Every day
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
01.30 00.30 Portuguese Brazil
02.00 01.00 Spanish Latin America
02.45 01.45 Spanich Latin America
03.30 02.30 French
03.50 02.50 English (Sunday and Monday)
04.20 03.20 Spanish to Latin America
06.00 05.00 Arabic
07.10 06.10 Mass in Polish (Thursday)
09.30 08.30 Arabo M.O.
10.00 09.00 Portuguese Brazil (Monday - Saturday)
11.00 10.00 Portuguese Brazil (Mond.- Sat.)
13.30 12.30 Spanish to Latin America
15.00 14.00 News in Spanish
15.15 14.15 News in Portuguese
16.00 15.00 Portuguese Brazil: 'Em Romaria' (Thursday)
16.00 15.00 Spanish Latin America (Monday and Friday)
17.00 16.00 Portuguese Brazil
17.30 16.30 Arabic
18.00 17.00 German
18.30 17.30 Spanish Latin America
23.00 22.00 Arabo M.O.

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo