Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  RADIO VATICANA TELEPACE - HOT BIRD Eutelsat 13B
Trasponder 89 / Modulazione: DVBS-2 / Symbol rate: 29900 / FEC:3/4-8PSK - Frequenza: MHz 12476 H - Audio2

PID Video:2041 - PID Audio1:2042 - PID Audio2: 2043

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
01.00 01.50 Music
01.50 02.00 Music
02.10 02.30 Armenian
02.30 03.00 Russian
03.00 03.20 Ukrainian
03.20 03.40 Byelorussian
03.40 04.00 Lithuanian
04.00 04.20 Latvian
04.20 04.40 Romanian
04.40 05.00 Bulgarian
05.00 05.20 Scandinavian
05.20 05.40 Albanian
12.30 13.00 Russian
13.00 14.00 Canale 105 FM (Saturday)
13.00 13.03 Flash News in Italian (except Saturday)
13.03 14.00 Canale 105 FM (except Saturday)
14.00 14.03 Flash News in Italian RadioInblu (Monday - Friday)
14.03 14.28 Canale 105 FM
14.28 14.58 Concert
15.00 15.05 News in Italian
15.05 15.35 Canale 105 FM
15.50 16.10 Armenian
16.10 16.40 Russian
16.40 17.00 Ukrainian
17.00 17.20 Byelorussian
17.20 17.40 Lithuanian
17.40 18.00 Latvian
18.00 18.20 Romanian
18.20 18.40 Bulgarian
18.40 19.00 Scandinavian
19.00 19.20 Albanian
19.20 19.30 Esperanto (Wednesday and Thursday)
20.00 20.30 Russian
22.00 01.00 Music: Con voi nella notte
Sundays and Holydays (variations)
06.15 07.45 Ukrainian Liturgy
13.10 13.40 Effetti Collaterali
13.40 14.00 Italian: A Conti Fatti
14.00 15.00 Music
15.00 15.30 Vesperes in Italian
19.20 19.57 Philippine

Schedule FM created on 28-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo