Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  RADIO VATICANA TELEPACE - HOT BIRD Eutelsat 13B
Trasponder 89 / Modulazione: DVBS-2 / Symbol rate: 29900 / FEC:3/4-8PSK - Frequenza: MHz 12476 H - Audio2

PID Video:2041 - PID Audio1:2042 - PID Audio2: 2043

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
02.00 02.50 Music Trough the Night
02.50 03.00 Intervallo Musicale
03.10 03.30 Armenian
03.30 04.00 Russian
04.00 04.20 Ukrainian
04.20 04.40 Byelorussian
04.40 05.00 Lithuanian
05.00 05.20 Latvian
05.20 05.40 Romanian
05.40 06.00 Bulgarian
06.00 06.20 Scandinavian
06.20 06.40 Albanian
13.30 14.00 Russian
14.00 14.03 Flash News in Italian (except Saturday)
14.03 15.00 Canale 105 FM
15.05 15.28 Canale 105 FM
15.28 15.58 Concert
16.00 16.05 News in Italian
16.05 16.35 Canale 105 FM
16.50 17.10 Armenian
17.10 17.40 Russian
17.40 18.00 Ukrainian
18.00 18.20 Byelorussian
18.20 18.40 Lithuanian
18.40 19.00 Latvian
19.00 19.20 Romanian
19.20 19.40 Bulgarian
19.40 20.00 Scandinavian
20.00 20.20 Albanian
20.20 20.30 Esperanto (Wednesday and Thursday)
21.00 21.30 Russian
23.00 02.00 Music Trough the Night
Sundays and Holydays (variations)
07.15 08.45 Ukrainian Liturgy
10.50 11.00 Music
11.00 11.15 Angelus with the Pope
14.10 14.40 Italian: Effetti Collaterali
14.40 15.00 Italian: A Conti Fatti
15.00 16.00 Music
16.00 16.30 Vespers in Italian

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo