Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  EUTELSAT 1- HOT BIRD 13B F: 12034 MHz V Tp=66
DVB-S QPSK SR = 29900 FEC=5/6

CH - 1/2

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
01.00 01.50 Music
01.50 02.00 Music
02.10 02.30 Armenian
02.30 03.00 Russian
03.00 03.20 Ukrainian
03.20 03.40 Byelorussian
03.40 04.00 Lithuanian
04.00 04.15 Saint of the Day
04.15 04.29 Italian: Meditation
04.29 04.30 Music
04.30 05.00 Morning Prayer in Latin
05.00 05.25 Italian: I Giochi dell'Armonia_1
05.25 05.29 Music
05.30 06.00 Holy Mass in latin
06.00 06.15 News in Italian
06.15 06.30 World news in French
06.30 06.45 World news in English
06.44 08.00 Canale 105 FM
08.00 08.03 Flash news in Italian (except Saturday)
08.03 09.00 Canale 105 FM (except Wednesday)
08.15 09.30 Holy Father's General Audience (Wednesday)
09.00 09.03 Flash news in Italian (except Wednesday and Saturday)
09.03 10.00 Canale 105 FM (except Wednesday)
10.00 10.05 News in italian
10.05 11.00 Canale 105 FM
11.00 11.10 News in French
11.10 11.30 Canale 105 FM
11.30 12.00 Canale 105 FM
12.00 12.20 World news in Italian
12.20 12.40 Latvian
12.40 13.00 Scandinavian
13.00 13.15 News in Spanish
13.15 13.30 News in Portuguese
13.30 13.50 Rumanian
13.50 14.00 Musical interlude
14.00 14.15 News in German
14.15 14.30 News in Polish
14.30 14.50 Bulgarian
14.50 15.00 musical interlude
15.00 15.05 News in Italian
15.05 15.35 Concert (except Saturdays)
15.05 15.30 I Giochi dell'Armonia_1
15.30 16.00 Holy Mass in English (Saturday)
15.35 16.00 Italian: I Giochi dell'Armonia_1 (except Saturdays)
16.00 16.15 News in French
16.15 16.30 News in English
16.30 16.50 Slovenian
16.50 17.10 Croatian
17.10 17.30 Hungarian
17.30 17.45 Czech
17.45 18.00 Slovak
18.00 18.20 Polish
18.20 18.40 German
18.40 19.00 Rosary in Latin
18.40 19.10 Rosary in Latin ( First Saturday)
19.00 19.20 News in Italian
19.10 19.30 News in Italian (First Saturday of month )
19.20 19.28 Music
19.30 19.50 French
19.50 20.20 English (Saturday and Sunday)
19.50 20.20 Hola mi gente (Tuesday-Thursday)
19.50 20.20 Latin American Musica (Mon/Wed/Fri)
20.20 20.40 Spanish
20.40 21.00 Arabic
21.00 21.20 News in italian
21.20 21.45 Night Prayer in Latin
21.45 22.00 Orizzonti Cristiani:Meditation
22.00 01.00 Music: Con voi nella notte
Sundays and Holydays (variations)
05.30 06.10 Holy Mass in latin
06.10 06.40 Non un giorno qualsiasi I parte
06.40 07.00 Non un giorno qualsiasi II parte
07.00 07.30 Weekend Divino
07.30 08.13 Holy Mass in Italian
08.13 08.14 Jingle 3
08.14 09.05 Music
09.05 09.19 Italian: Pagine per ogni stagione
09.19 09.20 Jingle 4
09.20 09.50 Vatican Magazine
09.50 10.00 Music
10.00 10.15 Angelus with the Pope
10.15 10.30 music
10.29 10.30 Jingle
10.30 10.55 Italian: Crocevia della Bellezza
10.55 11.00 Music
10.59 11.00 Jingle_4
11.00 11.30 Al Di L Della Notizia
11.30 12.00 Music
15.00 15.30 Vespres in Latin
15.30 16.00 Italian: Incontro della Serenit
19.20 19.28 Esperanto

Schedule FM created on 28-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo