Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  EUTELSAT 1- HOT BIRD 13B F: 12034 MHz V Tp=66 Service ID = 11181
DVB-S QPSK SR = 29900 FEC=5/6

CH-1/2

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
02.00 02.50 Music Trough the Night
02.50 03.00 Intervallo Musicale
03.10 03.30 Armenian
03.30 04.00 Russian
04.00 04.20 Ukrainian
04.20 04.40 Byelorussian
04.40 05.00 Lithuanian
05.00 05.15 Saint of the Day
05.15 05.29 Italian: Meditation
05.29 05.30 Music
05.30 06.00 Morning Prayer in Latin
06.00 06.25 Italian: I Giochi dell'Armonia_1
06.25 06.29 Music
06.30 07.00 Holy Mass in latin
07.00 07.15 News in Italian
07.15 07.30 World news in French
07.30 07.45 World news in English
07.44 08.05 Canale 105 FM
08.05 09.00 Canale 105 FM
09.00 09.03 Flash news in Italian (except Wednesday and Saturday)
09.03 10.00 Canale 105 FM
09.15 10.30 Holy Father's General Audience (Wednesday)
10.00 10.03 Flash News in English (escluso Me e sa)
10.03 10.30 Canale 105 FM (except Wednesday)
10.30 11.00 Canale 105 FM
11.00 11.05 News in italian
11.05 11.30 Canale 105 FM
11.30 12.00 Canale 105 FM
12.00 12.10 News in French
12.10 13.00 Canale 105 FM
13.00 13.20 World news in Italian
13.20 13.40 Latvian
13.40 14.00 Scandinavian
14.00 14.15 News in Spanish
14.15 14.30 News in Portuguese
14.30 14.50 Rumanian
14.50 15.00 Musical interlude
15.00 15.15 News in German
15.15 15.30 News in Polish
15.30 16.00 Holy Mass in English (sabato)
15.30 15.50 Bulgarian (except Saturdays)
15.50 16.00 musical interlude (Except Saturdays)
16.00 16.05 News in Italian
16.05 16.35 Concert
16.35 17.00 Italian: I Giochi dell'Armonia_1
17.00 17.15 News in French
17.15 17.30 News in English
17.30 17.50 Slovenian
17.50 18.10 Croatian
18.10 18.30 Hungarian
18.30 18.45 Czech
18.45 19.00 Slovak
19.00 19.20 Polish
19.20 19.40 German
19.40 20.00 Rosary in Latin
19.40 20.10 Rosary in Latin (First Saturday of month)
20.00 20.20 News in Italian
20.10 20.30 News in Italian (first Saturday of month)
20.20 20.30 Music
20.30 20.50 French
20.50 21.20 Latin American Musica (Mon/Wed/Fri)
20.50 21.20 Hola Mi Gente (Tuesday and Thursday)
20.50 21.20 English (Saturday and Sunday)
21.20 21.40 Spanish
21.40 22.00 Arabic
22.00 22.20 News in italian
22.20 22.45 Night Prayer in Latin
22.45 23.00 Orizzonti Cristiani:Meditation in italian
23.00 02.00 Music Trough the Night
Sundays and Holydays (variations)
06.30 07.10 Holy Mass in Latin
07.10 07.40 Non un giorno qualsiasi I parte
07.40 08.00 Non un giorno qualsiasi II parte
08.00 08.30 Weekend Divino
08.30 09.13 Holy Mass in Italian
09.13 09.14 Jingle
09.14 10.05 Music
10.05 10.19 Italian: Pagine per ogni stagione
10.19 10.20 Jingle
10.20 10.50 Vatican Magazine
10.50 11.00 Music
11.00 11.15 Angelus with the Pope
11.15 11.29 Music
11.29 11.30 Jingle
11.30 11.55 Crocevia della Bellezza
11.55 11.59 Selezione musicale
11.59 12.00 Jingle
12.00 12.30 Al Di L Della Notizia
12.30 13.00 Music
16.00 16.30 Vespres in Latin
16.30 17.00 Italian: Incontro della Serenit
20.20 20.28 Esperanto_1

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo