Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Programmes to Asia and Africa
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W., M.W. and for the Rome area in FM


Weekdays
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
07.00 06.00 Francs Africa
07.30 06.30 English Africa
08.00 07.00 Amharic - Tigrina
08.30 07.30 Kiswahili
09.00 08.00 Hindi
09.20 08.20 Tamil
09.40 08.40 Malayalam
10.00 09.00 Inglese India
10.20 09.20 English_1 (Tuesday-Saturday)
10.20 09.20 Musical interlude (Monday)
10.30 09.30 Portuguese Africa
11.00 10.00 Francs Africa
11.30 10.30 Music Latin America (Mon. Fri.Sat.)
11.30 10.30 Hola mi gente (Tuesday and Thursday)
12.00 11.00
12.30 11.30 Arabic (except Monday, Friday and Sunday)
12.30 11.30 Holy Mass in English (Friday)
12.30 11.30 Ingls (Sunday and Monday)
13.00 12.00 Concert
13.30 12.30 Holy Mass in Chinese (Saturday)
13.30 12.30 Chinese
14.00 13.00 Musical Interlude (Except Saturday)
14.15 13.15 Vietnamese
15.00 14.00 News in Spanish
15.15 14.15 News in Portuguese
15.30 14.30 Hindi
15.50 14.50 Tamil
16.10 15.10 Malayalam
16.30 15.30 Holy Mass in English (Saturday)
16.30 15.30 English India (excluding Saturday)
16.50 15.50 musical interlude (Except Saturdays)
17.00 16.00 Kiswahili
17.00 16.00 Kiswahili (Saturday)
17.15 16.15 Somali (Saturday)
17.30 16.30 Amharic - Tigrina
18.00 17.00 French Africa
18.30 17.30 English Africa
19.00 18.00 Portuguese Africa
19.30 18.30 Portuguese: 'Em romaria' (Thursday)
19.30 18.30 Spanish: En Camino (Friday)
19.30 18.30 Spanish: The Pope's voice (Tuesday)
19.30 18.30 Musica Latin America (Wednesday and Saturday)
19.30 18.30 Igreja Lusofona (Monday)
20.00 19.00 Portuguese Brazil
20.00 19.00 Spanish Africa (Saturday)
20.30 19.30 Music
20.40 19.40 Rosary in Latin
20.40 19.40 Rosary in Latin (First Saturday of month)
21.00 20.00 English Africa
21.10 20.10 English Africa (first Saturday of month)
21.30 20.30 French Africa
21.40 20.40 French Africa (First Saturday of month)
22.00 21.00 Spanish to Latin America
22.10 21.10 Spanish to Latin America (First Saturday of month)
22.30 21.30 Arabic
22.40 21.40 Arabic (First Saturday of month)
23.00 22.00 Chinese
Sundays and Holydays (variations)
04.45 03.45 Somaly
08.30 07.30 Kiswahili
08.45 07.45 Somaly
10.30 09.30 Oriental Liturgy
10.30 09.30 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
11.50 10.50 Music
12.00 11.00 Angelus with the Pope
12.15 11.15 Music
19.30 18.30 Music: Melodies & Memories

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo