Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Programmes to Asia and Africa
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W., M.W. and for the Rome area in FM


Weekdays
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
07.30 05.30 Portuguese Africa
08.00 06.00 Francs Africa
08.30 06.30 English Africa
09.00 07.00 Amharic - Tigrina
09.30 07.30 Kiswahili
10.00 08.00 Hindi
10.20 08.20 Tamil
10.40 08.40 Malayalam
11.00 09.00 Inglese India
11.20 09.20 Inglese_1 (except Mondays)
11.20 09.20 Musical interlude (Monday)
11.30 09.30 Music Latin America (except Tuesdays and Thursdays)
11.30 09.30 Hola mi gente (Tuesday and Thursday)
12.00 10.00 Portuguese Brazil (Monday - Saturday)
12.15 10.15 Brasilian Music
12.30 10.30 Arabic (Tuesday-Saturday)
12.30 10.30 Ingls (Sunday-Monday)
13.00 11.00 Amharic - Tigrina
13.30 11.30 Holy Mass in english (Friday)
13.30 11.30 Spanish Latin America (except Fridays)
14.00 12.00 Concert
14.30 12.30 Chinese
14.30 12.30 Holy Mass in Chinese (Saturday)
15.00 13.00 News in Spanish (except Saturdays)
15.15 13.15 Vietnamese
16.00 14.00 Music: Melodies & Memories
16.30 14.30 Hindi
16.50 14.50 Tamil
17.10 15.10 Malayalam
17.30 15.30 Holy Mass in English (Saturday)
17.30 15.30 English India
18.00 16.00 Kiswahili (Saturday)
18.00 16.00 Kiswahili
18.15 16.15 Somali (Saturday)
18.30 16.30 Amharic - Tigrina
19.00 17.00 French Africa
19.30 17.30 English Africa
20.00 18.00 Portuguese Africa
20.30 18.30 English
20.40 18.40 Rosary in Latin
20.40 18.40 Rosary in Latin ( First Saturday)
21.00 19.00 Philippine (Wednesday)
21.00 19.00 Spanish: En Camino (Friday)
21.00 19.00 Spanish: The Pope's voice (Tuesday)
21.00 19.00 Portuguese: 'Em romaria' (Thursday)
21.00 19.00 Igreja Lusofona (Monday)
21.02 19.02 Spanish Africa (Saturday)
21.12 19.12 Spanish Africa (First Saturday of month)
21.30 19.30 Portuguese Brazil
21.40 19.40 musical interval (Wednesday and 1st Saturday of the month)
21.45 19.45 Music (Monday)
21.50 19.50 English (Monday, Wednesday and 1st Saturday of the month)
22.00 20.00 English Africa
22.30 20.30 French Africa
23.00 21.00 Arabic
23.30 21.30 Spanish
00.00 22.00 Chinese
Sundays and Holydays (variations)
09.30 07.30 Kiswahili
09.45 07.45 Somali
10.20 08.20 Musica
10.30 08.30 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
10.30 08.30 Oriental Liturgy
11.50 09.50 Music
12.00 10.00 Angelus with the Pope
12.15 10.15 music
16.00 14.00 Music
20.30 18.30 Musical interlude
21.00 19.00 Music: Melodies & Memories

Schedule FM created on 29-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo