Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Broadcast in Rome and Lazio
on FM at 105.0 MHz and medium wave at 585 kHz


Weekdays
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
03.00 02.00 Music Trough the Night
03.50 02.50 Intervallo Musicale
04.00 03.00 Music:Lo scrigno musicale
06.00 05.00 Saint of the Day
06.15 05.15 Italian: Meditation
06.29 05.29 Music
06.30 05.30 Morning Prayer in Latin
07.00 06.00 I Giochi dell'Armonia
07.25 06.25 Music
07.30 06.30 Holy Mass in latin
08.00 07.00 News in Italian
08.15 07.15 World news in French
08.30 07.30 World news in English
08.44 07.44 Canale 105 FM
09.05 08.05 Canale 105 FM
10.00 09.00 Flash news in Italian
10.03 09.03 Canale 105 FM
10.20 09.20 Holy Father's General Audience (Wednesday)
11.00 10.00 Flash News in English (escluso Me e sa)
11.03 10.03 Canale 105 FM (except Wednesday)
11.30 10.30 Canale 105 FM
12.00 11.00 News in italian
12.05 11.05 Canale 105 FM
12.30 11.30 Canale 105 FM
13.00 12.00 News in French
13.10 12.10 Canale 105 FM
14.00 13.00 World news in Italian
14.20 13.20 Canale 105 FM
14.30 13.30 Music: Melodies & Memories
15.00 14.00 Flash News in Italian (except Saturday)
15.03 14.03 Canale 105 FM
16.05 15.05 Canale 105 FM
16.28 15.28
17.00 16.00 News in Italian
17.05 16.05 Canale 105 FM
17.35 16.35 Italian: I Giochi dell'Armonia
17.55 16.55 Music
18.00 17.00 News in French
18.15 17.15 News in English
18.29 17.29 Canale 105 FM
18.29 17.29 Ecclesia in Urbe (Wednesday)
18.54 17.54 Music (Wednesday)
19.00 18.00 Italian: Aldil della notizia
19.00 18.00 Non solo sport
19.25 18.25 Music
19.30 18.30 News in Italian
19.50 18.50 Music
20.40 19.40 Rosary in Latin
20.40 19.40 Rosary in Latin ( Saturday )
21.00 20.00 Music
21.10 20.10 Music (Saturday)
23.00 22.00 News in italian
23.20 22.20 Night Prayer in Latin
23.45 22.45 Orizzonti Cristiani:Meditation in italian
00.00 23.00 Music Trough the Night
Sundays and Holydays (variations)
04.00 03.00 Music:Lo scrigno musicale
05.50 04.50 Intervallo musicale
07.30 06.30 Holy Mass in Latin
08.10 07.10 Non un giorno qualsiasi I parte
08.40 07.40 Non un giorno qualsiasi II parte
09.00 08.00 Weekend Divino
09.30 08.30 Holy Mass in Italian
10.13 09.13 Jingle
10.14 09.14 Music
11.05 10.05 Italian: Pagine per ogni stagione
11.19 10.19 Jingle
11.20 10.20 Octava Dies
11.50 10.50 Music
12.00 11.00 Angelus with the Pope
12.15 11.15 Music
12.29 11.29 Jingle
12.30 11.30 Crocevia della Bellezza
12.55 11.55 Selezione musicale
12.59 11.59 Jingle
13.00 12.00 Al Di L Della Notizia
13.30 12.30 Music
14.20 13.20 Incontri Musicali
15.10 14.10 Italian: Effetti Collaterali
15.40 14.40 Italian: A Conti Fatti
16.00 15.00 Music
17.00 16.00 Vespers in Italian
18.29 17.29 Melodies Domenica
19.00 18.00 Non un giorno qualsiasi I parte

Schedule FM created on 01-11-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo