Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  
    
 Trang nhà > Giới trẻ


CHA ĐÃ YÊU CON BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THƯỞ!
27/02/2015 11:28:13

HÃY VỀ VỚI CHÚA VÌ NGƯỜI SẼ RỘNG LÒNG THA THỨ!
26/02/2015 13:03:57

TOÀN THỂ GIÁO HỮU VIỆT NAM HẾT LÒNG TIN CẬY CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ!
21/02/2015 11:08:25

CHÍNH ĐẤNG TẠO HÓA CÀN KHÔN ĐÃ NẮN ĐỨC NÊN LOÀI NGƯỜI!
20/02/2015 12:58:27

THẦY KHÔNG BẢO LÀ ĐẾN BẢY LẦN NHƯNG LÀ ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY!
16/02/2015 11:07:40

THIÊN CHÚA MẠNH HƠN CON VÀ NGÀI ĐÃ THẮNG!
14/02/2015 10:16:08

DẦU QUA LŨNG ÂM U CON SỢ GÌ NGUY KHỐN, VÌ CÓ CHÚA Ở CÙNG!
13/02/2015 11:07:29

AI LIỀU MẤT MẠNG SỐNG MÌNH VÌ THẦY THÌ SẼ TÌM THẤY ĐƯỢC!
12/02/2015 13:16:58

THẦY HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH CHO ĐOÀN CHIÊN!
11/02/2015 13:02:33

AI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA GIÊSU THÌ ĐÓNG ĐINH TÍNH XÁC THỊT VÀO THẬP GIÁ!
10/02/2015 12:58:19


  Trang kế tiếp »Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo