Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  
    
 Trang nhà > Giáo Hội


Chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha tháng 11-2014

10/24/2014 2:04:16 PM

Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân nội tâm
10/24/2014 2:03:21 PM

Nếu biết yêu mến xót thương nhau, cuộc sống con người sẽ hạnh phúc hơn
10/24/2014 12:34:17 PM

Thế giới cần các nhà đào tạo chuyên môn và khôn khoan
10/24/2014 12:30:55 PM

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung: kêu gọi chống chia rẽ, ghen tương
10/22/2014 2:23:25 PM

Tòa Thánh mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ
10/20/2014 3:32:52 PM

Đức Thánh Cha nhóm Công nghị Hồng Y

10/20/2014 3:31:08 PM

Lễ phong chân phưc cho Đức Phaolô 6 và bế mạc Thưng HĐGM thế giới
10/19/2014 12:29:19 PM

Kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về gia đình
10/19/2014 12:26:47 PM

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Thủớng Việt Nam
10/18/2014 4:11:39 PM


  Trang kế tiếp »Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo