Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

 


RV Web Live Radio Channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
in English for Africa on kHz 21.550 SW, for the Rome area on MHz 93,3 FM, on DAB+RVaticana Europe Channel and via Internet

 

Programmes to Asia and Africa

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in French for Africa on kHz 21.570 SW, for the Rome area on MHz 103, 8 FM, on DAB+RVaticana World Channel and via Internet

Programmes to Eastern Europe

Programmes to America and Middle East


10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in Portuguese for Africa on kHz 21.560 SW and via Internet

Broadcast in Rome and Lazio

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet

Español - Additional Live broadcast channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in Spanish via InternetFrançais - Additional Live broadcast channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in French via InternetInternational Sound Channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-International Sound via InternetEnglish - Additional Live broadcast channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in English via InternetDeutsch - Additional Live broadcast channel

10.30 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-in German via Internet

Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo