Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

 


RV Web Live Radio Channel

Sunday 01 March 2015
12.00 From St. Peter's Square, Pope Francis presides at the recitation of the Angelus Prayer

Programmes to Eastern Europe

Programmes to America and Middle East


Broadcast in Rome and Lazio

Español - Additional Live broadcast channel

Français - Additional Live broadcast channel

International Sound Channel

English - Additional Live broadcast channel

Deutsch - Additional Live broadcast channelChúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo