Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

 


RV Web Live Radio Channel

Friday 18 April 2014
09.30 Liturgical Programme in Ukrainian for Good Friday according to the Julian Calendar
17.00 From St. Peter's Baslica, Pope Francis will preside the Commemoration of Our Lord's Passion
21.15 From the Colosseum, Way of the Cross led by Pope Francis

21.15 - Way of the Cross
in English for Africa on kHz 17.585 SW, for the Rome area on MHz 93,3 FM, DAB+RVaticana Europe and via Internet

 

Programmes to Asia and Africa

21.15 - Way of the Cross
-in French for Africa on kHz 15.570 SW, for the Rome area on MHz 103,8 FM, DAB+RVaticana World and via Internet

Programmes to Eastern Europe

09.30 - Special Broadcasts for Easter 2014 according to the Julian Calendar: Liturgical Programme in Ukrainian
International Sound on kHz 9.850 SW, kHz 11.740 SW, on kHz 1.260 MW and via Internet

Programmes to America and Middle East


17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in Portuguese via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in Portuguese for Africa on kHz 21.560 SW and via Internet

Broadcast in Rome and Lazio

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet

Español - Additional Live broadcast channel

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in Spanish via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in Spanish via InternetFrançais - Additional Live broadcast channel

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in French via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in French via InternetInternational Sound Channel

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-International Sound via Internet

21.15 - Way of the Cross
-International Sound via InternetEnglish - Additional Live broadcast channel

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in English via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in English via InternetDeutsch - Additional Live broadcast channel

17.00 - Commemoration of Our Lord's Passion
-in German via Internet

21.15 - Way of the Cross
-in German via Internet

Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo