Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

 


RV Web Live Radio Channel

Programmes to Eastern Europe

Programmes to America and Middle East


07.10 - Holy Mass in Polish
International Sound on kHz 1.260 MW and via Internet

Broadcast in Rome and Lazio

Español - Additional Live broadcast channel


Français - Additional Live broadcast channel


International Sound Channel


English - Additional Live broadcast channel


Deutsch - Additional Live broadcast channel
Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo