các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

RADIO

{{ 'FINDBOX_PROGRAM_TAB_HEADER' | translate }}

{{ 'FINDBOX_PODCAST_TAB_HEADER' | translate }}

{{ 'SELECT' | translate }}:

{{ 'FINDBOX_PROGRAM_SEARCH_RESULT' | translate }}

 • {{ item.StartDate | date : 'shortTime'}} - {{ item.FinishDate | date : 'shortTime' }}

  {{ item.ProgramTitle }}

  i

  {{ item.Title }} , {{ item.Subtitle }}
  {{ item.Description }}

  {{ item.StartDate | date : 'shortDate' }} {{ item.StartDate | date : 'shortTime' }} CET

  - {{ info }}

{{ 'SELECT' | translate }}:

{{ 'FINDBOX_PODCAST_SEARCH_RESULT' | translate }}