Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

LINKS & SOURCES ON LINE

Sources of information, news and updatings on the Church's life around the world

CATHOLIC CHURCH

CATHOLIC BISHOPS REGIONAL CONFERENCES
Africa
Asia
CATHOLIC BISHOPS CONFERENCES
Angola
Antille

Argentina
Armenia
Australia
Bahamas
Benin

Bulgaria

Belgium Catholic Bishops Conf:
French speaking

Dutch speaking
Deutsch speaking

Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Denmark
Dominican Repub.
England
Finland
France
Germany
Guatemala
Japan

Holy Land:
Latin Patriarchate of Jerusalem

Hungary
Iceland
India
Irland
Italy

Korea

Lebanon
Liechtenstein
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Nicaragua
Niger
Nigeria
New Zeland
Netherlands
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal

Scandinavia
Singapore
Slovakia

Slovenia

South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Ukraine Greek catholic
Ukraine Roman Catholic
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zambia


INTERNAL NEWS

HOLY SEE PRESS OFFICE BULLETTIN
VATICAN INFORMATION SERVICE
(Italiano, English, Français, Espanol)

OSSERVATORE ROMANO
(Ed.Italiano,English,Français,Deutch,Polish,Portuguese)

VATICAN TELEVISIVON CENTER

CATHOLIC NEWS AGENCIES

IN ITALIAN   IN FRENCH
Fides news from the Catholic world
Sir
Misna the Church in Asia
Avvenire
Jesuit Refugee Service
Fides, news from the Catholic world
Zenit the world seen from Rome
Jesuit Refugee Service
Apic
Eglise d'Asie-Missions Etrangeres de Paris
Misna the Church in Asia
IN ENGLISH  IN GERMAN
Fides, news from the Catholic world
Zenit
, the world seen from Rome
Jesuit Refugee Service
Col, Catholic on line
Cns, Catholic News Service (USA Catholic Bishops Conference)
Ucan
Misna
the Church in Asia
Fides, news from the Catholic world
Zenit, the world seen from Rome
Apic
Kathpress
 

IN SPANISH

IN PORTUGUESE
Fides, news from the Catholic world
Aciprensa
Aica
Jesuit Refugee Service
Zenit, the world seen from Rome
 
Fides, news from the Catholic world
R.I.I.A.L.

Cnbb

IN CHINESE
Fides, news from the Catholic world
Ucan
 

Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo