Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Thế giới \ Xã hội

Cộng đồng Egidio chống quyết định của Unesco về Núi Đền thờ Giêrusalem

Hồi giáo Palestin cầu nguyện trên "Núi Đền thờ" - REUTERS

21/10/2016 09:43

Giêrusalem - Như đã đưa tin, hôm 13/10 vừa qua Unesco đã đưa ra một phán quyết liên quan đến việc “bảo vệ di sản văn hóa của Palestin và nét độc đáo của ‘Núi Đền thờ’ ở phía đông Giêrusalem.”

Cộng đồng thánh Egidio không chấp nhận phán quyết này. Cộng đồng đã phê bình: việc chọn lựa chỉ sử dụng tên “Đền thờ cao quý”, mà theo tiếng Ả rập nó chỉ ngôi đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, và bỏ qua danh từ tiếng Do thái “Núi Đền thờ” là trái ngược với sứ mạng của tổ chức quốc tế được trao sứ mệnh bảo vệ di sản văn hóa thế giới khi bày tỏ các mục đích chính trị.

Văn bản được ban chấp hành Unesco chấp nhận phủ nhận mối liên hệ ngàn năm của dân tộc Israel với các nơi mà Đền thờ đã được xây. Bằng cách này, ngoài việc xúc phạm đến sự nhạy cảm tôn giáo của hàng triệu người Do Thái, các yếu tố lịch sử và khảo cổ học không thể chối cãi cũng bị bỏ qua; họ không đặt vấn đề về sự thánh thiện của nơi chốn này đối với tín hữu của các tôn giáo khác. Giêrusalem, có nghĩa là "thành phố của hòa bình", không còn được sử dụng cho mục đích chính trị, nhưng trở thành một nơi gặp gỡ và chung sống trong việc tìm kiếm lại hòa bình qua cuộc đối thoại cần thiết giữa các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo. (SD 20/10/2016)

Hồng Thủy

21/10/2016 09:43