Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Giáo Hội và Huấn luyện \ Đời sống Giáo Hội

Giáo hội Công giáo Hàn quốc đã có 6000 Linh mục

một Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Hàn quốc - AP

11/01/2017 14:36

Seoul – Theo tin địa phương hôm thứ 3, cho đến nay, đã có hơn 6000 người Hàn quốc được lãnh nhận thiên chức Linh mục trong Giáo hội Công giáo.

Trong niên giám năm 2017 mới được phát hành, Hội đồng Giám mục Hàn quốc ghi nhận là cho đến ngày 30/09/2016, số Linh mục được thụ phong là 6021 vị.

Danh sách này bao gồm cả cha Anrê Kim, Linh mục đầu tiên người Hàn quốc và là thánh tử đạo, thường được biết với tên khai sinh là Kim Dae-geon.

Trong tổng số hơn 6000 Linh mục, hiện có 5021 vị vẫn đang hoạt động trong khi 560 vị đã qua đời và 440 vị đã hồi tục. (Asia News 11/01/2017)

Hồng Thủy

 

11/01/2017 14:36