Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Linh đạo \ Chứng từ

Các Giám Mục Nam Sudan âu lo về tình hình tồi tệ trong nước

KHARTUM: Trong sứ điệp công bố nhân kỷ niệm 6 năm Nam Sudan được độc lập, ĐC Edwardd Hiboro Kussala, GM Tombura-Yambio, kiêm Chủ tịch HĐGM Sudan, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đã trở nên tồi tệ hơn, với các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng và cuộc nội chiến tàn bạo vẫn tiếp diễn.

Nam Sudan đã trở thành một nước độc lập với Bắc Sudan trong cuộc trưng cầu dân ý ngày mùng 9 tháng 7 năm 2011. Sau khi cảm tạ Chúa đã cho ĐC là công dân của nước Nam Sudan và về sức lớn mạnh của quốc gia trẻ này, ĐC muốn tiếp tục làm việc cho sự hiệp nhất và hiến dâng cuộc sống cho một nên hoà bình lâu dài đã bị ai đó cướp mất. Tuy tình hình khó khăn, nhưng có rất nhiều người thuộc mọi tôn giáo tiếp tục hy vọng. ĐC tin rằng hiện tình của Nam Sudan chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Tự do là ơn Thiên Chúa ban cho con người. Và các ơn Thiên Chúa ban được dành để cho tất cả mọi người, không trừ ai. Nền độc lập không phải là cái gì có được một lần cho luôn mãi, mà phải được củng cố và hiện thực mỗi ngày.

Trong sứ điệp ĐC chủ tịch HDGM Sudan nhấn mạnh 4 việc ưu tiên cần thực hiện: thứ nhất là ngưng bắn toàn diện. Đất nước hiện tràn đầy bạo lực và chiến tranh giữa các nhóm và các cá nhân có vũ trang. Vì tình yêu đối với đất nước cần phải buông khí giới. Thứ hai là đối thoại trên bình diện quốc gia, và cần phải yểm trợ cuộc đối thoại đó bằng mọi phương thế. Thứ ba là can đảm tuyên bố quốc gia đã thất bại, đất nước không có tiền. Khi một quốc gia không thể trả tiền lời số nợ của mình và không thuyết phục được ai cho vay tiền, thì đã đạt điểm thất bại. Lý do hiển nhiên nhất của sự thất bại này là việc quản trị tài chánh yếu kém của chính quyền. Thứ bốn, là việc mời gọi toàn dân Nam Sudan cầu nguyện không ngừng cho hoà bình, để cho trái tim con người được hướng dẫn bởi tình yêu thương và sự tin tưởng lẫn nhau, dù họ thuộc chủng tộc hay cộng đoàn tôn giáo nào đi nữa (FIDES 12-7-2017)

Linh Tiến Khải

 

14/07/2017 18:09