các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

đàng Thánh Giá

Suy niệm Đàng Thánh Giá Đức Thánh Cha cử hành tại Roma

Suy niệm Đàng Thánh Giá Đức Thánh Cha cử hành tại Roma

Suy niệm Đàng Thánh Giá Đức Thánh Cha cử hành tại Roma

25/03/2016 14:13

 Tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu Tuần Thánh 25-3-2016, ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại Hý trường Colosseo ở Roma.