các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Đức Mẹ Lộ đức

Khánh hành hương tại hang đá Đức Mẹ Lộ đức

Khánh hành hương tại hang đá Đức Mẹ Lộ đức

Chứng từ của bà Noella về sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria

26/08/2017 14:23

Người phụ nữ ngồi xe lăn này có một sức mạnh nội tâm to lớn. Dù cho những thử thách nặng nề bà đã chịu, bà không bao giờ ngừng chiến đâu. Bà nói rằng Đức Mẹ giúp bà, ban cho bà khả năng biến những đau thương xảy ra với bà thành điều tốt.