các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Đức Mẹ Lộ đức

Đức Mẹ Lộ đức

Đức Mẹ Lộ đức

Phép lạ thứ 70 ở Lộ đức: sơ Bernadette Moriau đi được sau 20 năm liệt nặng

12/02/2018 09:54

Sơ Bernadette Moriau hiện nay 79 tuổi. Từ cuối những năm 1960, sơ bị “hội chứng đuôi ngựa”, và từ năm 1987, sơ không thể đi được.Năm 2008, sau khi hành hương Lộ đức, sơ được chữa lành và có thể đi lại được. Các bác sĩ xác nhận sự chữa lành vượt ngoài kiến thức y khoa của họ.

 

Khánh hành hương tại hang đá Đức Mẹ Lộ đức

Khánh hành hương tại hang đá Đức Mẹ Lộ đức

Chứng từ của bà Noella về sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria

26/08/2017 14:23

Người phụ nữ ngồi xe lăn này có một sức mạnh nội tâm to lớn. Dù cho những thử thách nặng nề bà đã chịu, bà không bao giờ ngừng chiến đâu. Bà nói rằng Đức Mẹ giúp bà, ban cho bà khả năng biến những đau thương xảy ra với bà thành điều tốt.