các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha tham dự tuần tĩnh tâm

Đức Thánh Cha tham dự tuần tĩnh tâm

Bài suy niệm thứ 7: Chúa Giêsu thực sự chết

09/03/2017 15:44

Sáng ngày 09/03, cha Michelini đã trình bày bài suy niệm thứ 7 trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma với đề tài sự chết của Chúa Giêsu.

 

tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha ở Ariccia

tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha ở Ariccia

Bài suy niệm 6: Philatô và nỗi khao khát quyền lực

09/03/2017 10:48

 Bài suy niệm thứ 6 được cha Michelini trình bày trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma vào chiều ngày 08/03 về cuộc xét xử Chúa Giêsu và người vợ của tổng trấn Philatô (Mt 27,11-26).

 

tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma ở Ariccia

tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma ở Ariccia

Bài suy niệm 5: Giuđa và sự nguy hiểm của việc mất đức tin

08/03/2017 14:33

Bài suy niệm cha Michelini gửi đến Đức Thánh Cha và giáo triều Roma sáng ngày 08/03 có các chủ đề rất mạnh mẽ và thực tế: “Nguy hiểm đánh mất đức tin, tự tử, sứ mạng của Giáo hội trong việc tìm kiếm người tội lỗi.”