các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Đức Thánh Cha

Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đức Giáo hoàng Phanxicô khích lệ dân chúng Chicago

05/04/2017 15:00

Trước tình hình bạo lực liên tiếp xảy ra tại thành phố Chicago, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi thư bày tỏ sự khích lệ, liên đới và hy vọng đến nhân dân thành phố này.