các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

đức tin

Bà Cristina Giordana bảo vệ luận án thay cho con trai

Bà Cristina Giordana bảo vệ luận án thay cho con trai

Lòng can đảm và đức tin mạnh mẽ của bà Cristiana Giordana

06/09/2017 14:34

Từ khi Luca qua đời, bà Cristiana cũng có một cách cầu nguyện đặc biệt với Mẹ Maria. Bà thưa với Đức Mẹ: “Giờ đây Mẹ hiểu con, bởi vì con đã mất một người con như mẹ, 11 năm trước Mẹ (vì Luca qua đời khi mới 22 tuổi).