các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Ailen

Đức Tổng Giám mục Eamon Martin

Đức Tổng Giám mục Eamon Martin

Đức cha Eamon Martin kêu gọi tín hữu trở thành nhà truyền giáo của sự sống

09/01/2018 14:23

 Đức cha Eamon Martin nói: “Phá thai kết thúc sự sống con người của một bé trai hay bé gái chưa được sinh ra. Nó lừa dối người phụ nữ - và cả người đàn ông – bằng cách tạo nên một nền văn hóa mà việc phá thai được mô tả chỉ đơn giản như là một vấn đề chọn lựa của cá nhân.”