các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Bộ Truyền Thông

Đức ông Dario Edoardo Viganò, Bộ trưởng Bộ Truyền thông

Đức ông Dario Edoardo Viganò, Bộ trưởng Bộ Truyền thông

Vatican News có hơn 4 triệu người theo dõi

09/01/2018 10:36

Bộ Truyền thông Vatican vừa cho biết có hơn 4 triệu người đăng ký vào các trang mạng xã hội của Vatican News (nguồn tổng hợp các tin tức và video của Bộ Truyền thông)

 

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền Thông

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền Thông

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền Thông

04/05/2017 15:14

ĐTC khuyến khích Bộ Truyền thông nghiên cứu các tiêu chuẩn và các thể thức mới để loan báo Tin Mừng lòng thương xót cho muôn dân.