các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Bari

ĐTC Phanxicô thả một con bồ câu trong ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông

ĐTC Phanxicô thả một con bồ câu trong ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông

ĐTC Phanxicô thăm nhà thờ chính tòa Bari và viếng ảnh Đức Mẹ Odegitria

08/07/2018 09:34

Chiều thứ bảy 07/07, vào cuối ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông với các vị lãnh đạo các Giáo hội và các Cộng đoàn Kitô, trước khi rời Bari trở về Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn viếng thăm nhà thờ chính tòa Bari – được dâng kính Đức Mẹ Lên trời.

 

Bari