các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

buôn người

Đức Thánh Cha kêu gọi gây ý thức về tệ nạn buôn người

Đức Thánh Cha kêu gọi gây ý thức về tệ nạn buôn người

Đức Thánh Cha kêu gọi gây ý thức về tệ nạn buôn người

07/11/2016 13:41

ĐTC khuyến khích các tu sĩ Âu Châu tiếp tục gây ý thức sâu rộng trong xã hội về tệ nạn buôn người, một trong những vết thương trầm trọng nhất trong thế giới ngày này.