các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Công Giáo Melkite

Đức Thánh Cha liên đới với các tín hữu Công Giáo Melkite

Đức Thánh Cha liên đới với các tín hữu Công Giáo Melkite

Đức Thánh Cha liên đới với các tín hữu Công Giáo Melkite

12/02/2018 10:38

Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giáo Hội Công Giáo Melkite sáng ngày 12-2-2018, ĐTC tài bày tỏ tình liên đới với các tín hữu của Giáo Hội này đang chịu những thử thách đau thương tại Trung Đông.