các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Chile và Peru

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile

15/01/2018 13:15

VATICAN. Sáng ngày 15-1-2018, ĐTC Phanxicô đã lên đường bắt đầu cuộc tông du dài 1 tuần lễ tại Chile và Peru. Đây là chuyến viếng thăm thứ 22 của ngài tại nước ngoài và là lần thứ 6 ngài về thăm Mỹ châu la tinh.