các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

di dân và tị nạn

ĐGH tiếp tham dự viên hội nghi về khủng hoảng di dân

ĐGH tiếp tham dự viên hội nghi về khủng hoảng di dân

Đức Phanxicô: người tị nạn không khác với các thành viên trong gia đình chúng ta

17/09/2016 14:49

Sáng 17 tháng 9, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp các thành viên của Liên đoàn châu Âu và Liên minh thế giới các cựu sinh viên dòng Tên về Roma tham dự Hội nghị trong tuần này về đề tài “cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn toàn cầu: Thời gian suy tư và hành động” .