các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Giải tội

Các linh mục giải tội

Các linh mục giải tội

Bốn linh mục sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ bí mật tòa giải tội

13/09/2017 15:02

Các linh mục luôn giữ bí mật tòa giải tội dù cho phải nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi xin trình bày gương của 4 linh mục đã hy sinh để giữ bí mật tòa giải tội và đây cũng là bằng chứng cho lịch sử lâu dài của sự trung thành của các linh mục trong việc này.