các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Giải tội

Các linh mục giải tội

Các linh mục giải tội

Bốn linh mục sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ bí mật tòa giải tội

13/09/2017 15:02

Các linh mục luôn giữ bí mật tòa giải tội dù cho phải nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi xin trình bày gương của 4 linh mục đã hy sinh để giữ bí mật tòa giải tội và đây cũng là bằng chứng cho lịch sử lâu dài của sự trung thành của các linh mục trong việc này.

 

Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối

Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối

Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối

18/03/2017 11:12

 Lúc 5 giờ chiều ngày 17-3-2017, ĐTC đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại Đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân, với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải.

 

Đức Thánh Cha giải tội

Đức Thánh Cha giải tội

Đức Thánh Cha giải tội cho 16 thiếu niên

23/04/2016 14:33

Roma – Bầu không khí lễ hội đang diễn ra tại Roma, đặc biệt là đường Hòa giải với 72 ngàn thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi

 

Đức Thánh Cha chủ sự buổi cử hành thống hối

Đức Thánh Cha chủ sự buổi cử hành thống hối

Đức Thánh Cha chủ sự buổi cử hành thống hối

05/03/2016 11:28

Lúc 5 giờ chiều thứ sáu, 4-3-2016, ĐTC đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại Đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân, với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải.