các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

giới trẻ Colombia

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Colombia

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Colombia

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Colombia

08/09/2017 08:40

Sáng ngày 7-9-2017, ĐTC Phanxico đã viếng nhà thờ chính tòa thủ đô Bogotà và chào thăm 22 ngàn bạn trẻ Colombia.