các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, CN III Phục Sinh 15.04.2018

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, CN III Phục Sinh 15.04.2018

Tình yêu của Chúa có sức mạnh Phục Sinh vượt thắng sự chết

15/04/2018 15:45

Trong một thế giới của những kẻ quyền lực áp bức người yếu thế, trong một thế giới của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt tinh thần, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn chiều sâu đầy ngạc nhiên và mừng vui. Có được điều ấy vì chúng ta đã gặp Đấng Phục Sinh.