các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Kinh Thánh

sách Kinh thánh

sách Kinh thánh

Tòa án ở Vyborg, Nga sẽ kiểm tra xem Tân Ước có nội dung cực đoan không

08/11/2016 15:33

Vào ngày 16/11 tới đây, tại Vyborg gần Petersburg, tòa án thành phố sẽ tổ chức một buổi điều trần về một trường hợp liên quan đến việc kiểm tra bộ Kinh thánh Tân ước và sách Thánh vịnh để quyết định xem đây có phải là loại văn chương cực đoan hay không.

 

Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con ngườ

Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con ngườ

Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người

15/09/2016 11:59

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15-9-2016, dành cho 150 thành viên Hiệp Hội Kinh Thánh Italia, ĐTC kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người chống lại nhiều thứ đe dọa.