các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

kinh Truyền Tin

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 16-7-2017

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 16-7-2017

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 16-7-2017

16/07/2017 12:24

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 16-7-2017, ĐTC mời gọi các tín hữu thanh tẩy tâm hồn, đón nhận Lời Chúa và để Lời Chúa sinh hoa kết trái.

 

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 25-6-2017

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 25-6-2017

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 25-6-2017

25/06/2017 11:37

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 25-6-2017, ĐTC mời gọi các tín hữu tín thác nơi Chúa trong mọi thử thách và can đảm làm chứng tá đức tin.

 

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: 12 tháng 3 năm 2017

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: 12 tháng 3 năm 2017

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: 12 tháng 3 năm 2017

12/03/2017 09:24

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12-3-2017 với 40 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC mời gọi các tín hữu chiêm ngắm giá trị của thập giá trong đời sống của mình.

 

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 19 tháng 2 năm 2017

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 19 tháng 2 năm 2017

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: 19 tháng 2 năm 2017

19/02/2017 09:35

ĐTC mời gọi các tín hữu hãy sống tinh thần tha thứ, cho cả các địch thù và ngài kêu gọi hòa bình cho nhân dân tại Cộng hòa dân chủ Congo, Pakistan và nhiều nơi khác trên thế giới.