các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

môi trường

ĐHY Turkson đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường

ĐHY Turkson đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường

ĐHY Turkson: các tôn giáo bảo vệ môi trường

29/08/2016 13:38

ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình, cổ võ các tôn giáo cộng tác để bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nguồn nước.