các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Mông cổ

Lễ phong chức linh mục đầu tiên người Mông cổ

Lễ phong chức linh mục đầu tiên người Mông cổ

Tình hình Giáo hội và việc loan báo Tin mừng tại Mông cổ

13/04/2018 11:53

Bắt đầu từ 3 nhà truyền giáo đầu tiên đến Mông cổ vào năm 1992, khi các mối quan hệ ngoại giao giữa Mông cổ và Tòa Thánh được mở ra, một giáo miền tự quản, ngày nay Giáo hội Mông cổ là một phủ doãn Tông tòa có 7 giáo xứ và 3 trung tâm truyền giáo.

 

Một giáo xứ mới tại Mông cổ khai sinh từ 3 tín hữu

13/06/2017 15:08

Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, 11/06/2017, nhà thờ Lòng Thương xót ở Erdenet, cách thủ đô Ulanbato 380 cây số về hướng bắc đã được đức cha Wenceslao S. Padilla, Phủ doãn Tông tòa tại Ulanbato nâng lên hàng giáo xứ.