các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

mục vụ y tế

Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lãnh vực y tế

Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lãnh vực y tế

Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lãnh vực y tế

13/11/2017 14:08

Hội nghị quốc tế tại Vatican chống những bất công trong các hệ thống y tế sẽ tiến hành từ ngày mai, 16 đến 18-11 tới đây với chủ đề ”Đương đầu với những chênh lệch trên thế giới về vấn đề sức khỏe”.