các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

nữ tu

một nữ tu Đaminh đang cầu nguyện

một nữ tu Đaminh đang cầu nguyện

Ơn gọi của Tara Clemens, một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng kín Đaminh

24/06/2017 15:47

Ơn gọi của Tara Clemens là một ơn gọi “khác người”, nhưng thật đẹp; từ một luật sư trẻ, Clemens đã nghe theo tiếng Chúa gọi, tận hiến cho Ngài trong đời tu và đặc biệt hơn nữa, cô đã chọn đời sống đan tu, chuyên lo việc chiêm niệm cầu nguyện.

 

Băng nhạc pop “Siervas” của các nữ tu

10/03/2017 13:13

Băng nhạc pop “Siervas” – các nữ tỳ - là một băng nhạc đặc biệt với 12 thành viên là các nữ tu thuộc dòng “Các Nữ tỳ chương trình của Thiên Chúa