các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

nữ tu

Đức tin, tình yêu và hòa bình

Đức tin, tình yêu và hòa bình

Sứ vụ giáo dục đức tin cho người khuyết tật trí tuệ của các nữ tu

13/03/2018 09:54

Năm 1881, một nhóm phụ nữ trẻ thuộc cộng đồng Pianello del Lairo, gần thành phố Como của Ý, muốn theo đuổi sứ mạng phục vụ cho những người khốn khổ, bao gồm những người khuyết tật. Thế là Dòng Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng đã ra đời. 

 

Các nữ tu mù dòng Thánh Thể Don Orione

Các nữ tu mù dòng Thánh Thể Don Orione

Các nữ tu mù dòng Thánh Thể Don Orione

04/10/2017 14:17

Các nữ tu mù được thánh hiến cho việc chầu Mình Thánh Chúa liên tục; họ mặc một tu phục đặc biệt màu trắng, với hai mảnh áo phép màu đỏ, trên áo phép có thêu hình Mình Thánh Chúa màu trắng.

 

một nữ tu Đaminh đang cầu nguyện

một nữ tu Đaminh đang cầu nguyện

Ơn gọi của Tara Clemens, một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng kín Đaminh

24/06/2017 15:47

Ơn gọi của Tara Clemens là một ơn gọi “khác người”, nhưng thật đẹp; từ một luật sư trẻ, Clemens đã nghe theo tiếng Chúa gọi, tận hiến cho Ngài trong đời tu và đặc biệt hơn nữa, cô đã chọn đời sống đan tu, chuyên lo việc chiêm niệm cầu nguyện.