các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nepal

nhà thờ chánh tòa ở Nepal bị đốt

nhà thờ chánh tòa ở Nepal bị đốt

Tiền đường một nhà thờ Công giáo ở Nepal bị đốt

19/04/2017 10:18

Một số kẻ tấn công đã nổi lửa đốt nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Lên trời, nơi thờ phượng đầu tiên của Công giáo tại nơi công cộng ở Nepal, một đất nước có đa số dân theo Ấn giáo.

 

Tái lập lễ Giáng Sinh như lễ nghỉ tại Népal

Tái lập lễ Giáng Sinh như lễ nghỉ tại Népal

Tái lập lễ Giáng Sinh như lễ nghỉ tại Népal

28/12/2016 12:02

Chính phủ Népal đã quyết định tái lập lễ Giáng Sinh như lễ nghỉ chính thức, sau khi các tín hữu Kitô phản đối việc bãi bỏ lễ nghỉ này hồi tháng 4 năm 2016.

 

Đức tin là nền tảng sự thành công của các gia đình Công giáo

08/08/2016 14:22

Kathmandu, Nepal – Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập phong trào giáo dân “Các đôi hôn nhân vì Chúa Kitô”, hàng chục gia đình Công giáo đã họp nhau tại nhà thờ Chánh tòa Đức Mẹ Lên trời ở Kathmandu trong 3 ngày, cầu nguyện và chia sẻ những kinh nghiêm đức tin của chính họ