các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Panama

Logo Đại hội giới trẻ và họa đồ thành phố Panama

Logo Đại hội giới trẻ và họa đồ thành phố Panama

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

10/07/2018 15:45

Ngày 04/07/2018, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG)  Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của Bài hát chủ đề của Đại hội.