các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nhà Nguyện Marta

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.03.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.03.2017

Sẽ là “người Công Giáo vô thần” nếu trái tim ta chai đá

23/03/2017 12:47

Ước chi hôm nay nghe Tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng nữa. Khi rời xa Thiên Chúa, khi giả điếc làm ngơ trước Lời của Chúa, chúng ta trở nên vô tín hoặc thậm chí chúng ta là người Công Giáo nhưng là “người Công Giáo vô thần”. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.03.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.03.2017

Được tha thứ và thứ tha

21/03/2017 12:22

Được tha thứ và thứ tha: đó là mầu nhiệm rất khó hiểu. Chúng ta cần cầu nguyện, sám hối và xấu hổ vì tội lỗi mình. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 03.03.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 03.03.2017

Ăn chay đúng nghĩa là gì?

03/03/2017 12:40

Ăn chay đúng nghĩa chính là giúp đỡ người thân cận; ăn chay giả dối chính là việc trộn lẫn giữa điều có vẻ là tôn giáo với thứ kinh doanh ăn bẩn và kiểu hối lộ của những thứ phù vân. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 02.03.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 02.03.2017

Thiên Chúa mang lấy những thương tích của chúng ta

02/03/2017 12:56

Chiếc la bàn định hướng của người Kitô hữu chính là việc bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh. Ngài là Thiên Chúa đã trở nên người phàm và mang lấy những thương tích của chúng ta.