các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nhà Nguyện Marta

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 27.04.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 27.04.2017

Sống chứng nhân vâng theo ý Chúa

27/04/2017 12:31

Chỉ có thể là Kitô hữu, khi biết sống vâng phục Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã sống. Khi sống vâng phục, với tình yêu mến, người Kitô hữu sẵn lòng đón nhận tất cả những bách hại.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 28.03.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 28.03.2017

Bạn có muốn được chữa lành không?

28/03/2017 12:20

Tin vào Chúa Giêsu là đón nhận cuộc sống, là tiến bước trong niềm vui một cách không trễ nải, và không bị tê liệt bởi những tội lỗi và tật xấu.