các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nhà Nguyện Marta

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 20.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 20.10.2017

Đừng thủ đoạn cũng đừng giả hình

20/10/2017 12:53

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn để nhận ra sự thật trong nội tâm mình. Hãy tìm hiểu sự khôn ngoan để biết tự trách bản thân, để biết thân thưa với Chúa tội lỗi của mình, để được Chúa thứ tha.  

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.10.2017

Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết

19/10/2017 13:21

Có người cho rằng chính mình có thể tự cứu độ bằng cách chu toàn các điều luật. Đừng lầm tưởng như thế. Sự gắn bó thân thiết với Chúa mới thực sự quan trọng.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 17.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 17.10.2017

Đừng để mình bị rơi vào ba loại dại khờ

17/10/2017 12:34

Nếu chúng ta bị rơi vào sự ngu dại ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang rời xa Chúa. Nhưng hãy nhớ: Chúa là mục tử nhân lành đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu chờ đợi và khóc vì chúng ta.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.10.2017

Cần tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian

13/10/2017 13:27

Hãy xét mình, hãy kiểm thảo tâm hồn, hãy nhận biết những chuyển động đang diễn ra trong nội tâm. Khi nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta không chỉ quyết tâm từ bỏ tội lỗi, mà còn từ bỏ những gì là tinh thần thế gian.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.10.2017

Người ngoại đạo tốt lành

09/10/2017 12:23

Hãy sống như người Samaritano tốt lành, vì chính Đức Kitô đã trả giá đắt là hy sinh mạng sống để chuộc chúng ta, và Ngài tiếp tục phải trả giá đắt vì chúng ta. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.10.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.10.2017

Niềm vui tìm lại cội nguồn

05/10/2017 12:38

Bất cứ ai tìm thấy cội nguồn của chính mình thì là con người của niềm vui, còn ai đó chỉ tự phóng chiếu mang tính tâm lý thì quả là buồn thảm.