các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nhà Nguyện Marta

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.02.2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.02.2018

Ăn chay, sám hối và giúp đỡ tha nhân

16/02/2018 12:52

Có thứ ăn chay giả tạo. Đó là vừa ăn chay vừa đi coi khinh người khác. Ăn chay đích thực là vừa ăn chay vừa tôn trọng giúp đỡ tha nhân.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 30.01.2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 30.01.2018

Các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa Giêsu

30/01/2018 11:53

Người mục tử cần mang lấy nơi mình những tâm tình và thái độ mà Chúa Giêsu dành cho dân Chúa. Đó là gần gũi người dân trong sự hiền lành cụ thể, không cứng nhắc cũng không xét đoán.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2018

Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

12/01/2018 13:32

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó là điều các thánh đã làm. Đó là dấu hiệu đặc trưng nơi đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu.