các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Nhà Nguyện Marta

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.12.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.12.2017

Khả năng chịu đựng bị sỉ nhục vì Chúa và giống Chúa

05/12/2017 13:10

Nhân đức khiêm nhường là một ơn không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu. Có một dấu hiệu, một dấu chỉ, một tín hiệu, chỉ có một: Đó là chấp nhận chịu sỉ nhục. Khiêm tốn mà không có chịu sỉ nhục, thì chưa phải là khiêm tốn. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.11.2017

Người mẹ và tiếng mẹ đẻ có sức mạnh chiến thắng những kẻ thực dân

23/11/2017 12:45

Cướp mất tự do, xóa bỏ ký ức, và nhồi sọ thế hệ trẻ. Đó là ba chỉ tiêu của các cuộc thực dân mang tính ý thức hệ và văn hóa trong mọi thời đại. Khi ấy, sức mạnh của một người mẹ có thể chiến thắng sức mạnh của kẻ thực dân. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.11.2017

Liều thuốc để giải bệnh chống lại Thiên Chúa

21/11/2017 12:24

Đối diện với loại bệnh là tội chống lại Thiên Chúa trong dòng lịch sử, có một loại thuốc giải: đó là các chứng nhân, đó là các vị tử đạo. 

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.11.2017

Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng

13/11/2017 11:48

Hôm nay là một ngày tốt lành để chúng ta làm việc xét mình về điều này: gương mù gương xấu hay là không, và như thế nào? Đó là cách chúng ta có thể trả lời với Chúa và để có thể tiến lại gần Người.

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 10.11.2017

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 10.11.2017

Đừng rơi vào cái hố tham nhũng

10/11/2017 13:09

Thứ nhất là cần lòng tin mạnh mẽ, cần biết cẩn trọng, cẩn trọng với những kẻ hứa hẹn quá nhiều. Thái độ thứ hai là cần phản tỉnh để tỉnh thức nhận ra những cám dỗ của ma quỷ, bởi lẽ ma quỷ biết rõ điểm yếu của chúng ta. Thứ ba là cần cầu nguyện.