các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Peru

Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 Giám Mục Peru

Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 Giám Mục Peru

Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 Giám Mục Peru

22/01/2018 10:21

Trong cuộc gặp gỡ HĐGM Peru, sáng chúa nhật 21-1-2018, ĐTC đặc biệt nhắn nhủ các vị noi gương thánh Toribio di Mongrovejo, là bổn mạng của hàng GM Mỹ châu la tinh.

 

1 triệu 300 ngàn tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lima

1 triệu 300 ngàn tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lima

1 triệu 300 ngàn tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lima

22/01/2018 10:12

Chiều chúa nhật 21-1-2018, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trước 1,3 triệu tín hữu tại Lima, thánh lễ đông đảo nhất trong 6 ngày viếng thăm của ngài tại Chile và Peru từ 15 đến 21-1-2018.

 

Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ chiêm niệm Peru

Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ chiêm niệm Peru

Đức Thánh Cha nguyện kinh với 500 nữ đan sĩ chiêm niệm Peru

21/01/2018 16:15

Sáng chúa nhật 21-1-2017, ĐTC đã đến Đền Thánh Chúa làm phép lạ ở thủ đô Lima để nguyện kinh giờ nhỏ với khoảng 500 nữ tu chiêm niệm thuộc các đan viện ở Peru vào lúc 9 giờ 15.

 

Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ tại Peru

Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ tại Peru

Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ tại Peru

21/01/2018 16:06

Trong buổi cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ tại Trujillo, Peru, chiều ngày 19-1-2018, ĐTC lên án nạn giết phụ nữ và đề cao lòng sùng kính của các tín hữu Peru đối với Đức Mẹ.

 

Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Peru

Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Peru

Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Peru

21/01/2018 16:03

Trong cuộc gặp gỡ các LM, tu sĩ và chủng sinh Peru, ĐTC nhắn nhủ mọi người hãy sống vui tươi, quí chuộng lòng đạo đức bình dân và có tinh thần học hỏi.

 

Peru