các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

phá thai

các bảng chống phá thai bên ngoài dưỡng đường tư nhân Marie Stopes ở Belfast

các bảng chống phá thai bên ngoài dưỡng đường tư nhân Marie Stopes ở Belfast

Bỏ ý định phá thai nhờ sự trợ giúp của nhóm ủng hộ sự sống

09/11/2017 14:15

Bạn biết là, không phải mọi phụ nữ đi vào các phòng khám thật sự muốn phá thai. Có áp lực rất lớn, có lẽ họ không có khả năng tài chính để lo cho chính họ và con của họ, hay họ cảm thấy không có chọn lựa khác.

 

Nhóm tuần hành phò sinh, chống phá thai

Nhóm tuần hành phò sinh, chống phá thai

Các chiến dịch phò sinh giúp tỷ lệ phá thai ở Hoa kỳ giảm 25%

25/10/2017 13:37

Theo báo cáo mới của Tạp chí về Sức khỏe Cộng đồng của Hoa kỳ, từ năm 2008 đến 2014, tỷ lệ phá thai giảm 25%. Báo cáo cho biết lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, con số phá thai tại Hoa kỳ xuống dưới một triệu ca.