các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Ruth Pfau

Nữ tu Ruth Pfau, ”Mẹ Têrêsa của Pakistan” qua đời

Nữ tu Ruth Pfau, ”Mẹ Têrêsa của Pakistan” qua đời

Nữ tu Ruth Pfau, ”Mẹ Têrêsa của Pakistan” qua đời

12/08/2017 10:23

Nữ tu bác sĩ ”Mẹ người cùi” ở Pakistan, Ruth Pfau, đã từ trần tại nhà thương ở Karachi, hưởng thọ 87 tuổi, sau một cuộc đời cứu giúp hằng trăm ngàn người cùi.