các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Siria

Các vị lãnh đạo Kitô phê bình cuộc tấn công Siria

Các vị lãnh đạo Kitô phê bình cuộc tấn công Siria

Các vị lãnh đạo Kitô phê bình cuộc tấn công Siria

16/04/2018 12:32

Các vị lãnh đạo Kitô mạnh mẽ phê bình hoạt động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp bắn hàng trăm hỏa tiễn vào các địa điểm ở Siria viện cớ là để trừng phạt chính phủ Siria vì đã sử dụng võ khí hóa học tại miền Đông Goutha.

 

Đức cha Antoine Audo, tổng Giám mục Công giáo Canđê ở Aleppo

Đức cha Antoine Audo, tổng Giám mục Công giáo Canđê ở Aleppo

Tận hiến Aleppo cho Đức Mẹ Fatima

09/05/2017 14:25

Hiệp thông với Đức Giáo hoàng trong dịp kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, các Kitô hữu ở Aleppo dành 3 ngày dâng kính Đức Mẹ Fatima và sẽ tận hiến thành phố lớn thứ hai của Siria cho Đức Mẹ.