các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Têrêsa Calcutta

Đức cha Thomas D’Souza cầu nguyện với các nữ tu dòng Mẹ Têrêsa

Đức cha Thomas D’Souza cầu nguyện với các nữ tu dòng Mẹ Têrêsa

Công nghị tổng giáo phận Calcutta

03/10/2017 15:08

Chủ đề của công nghị giáo phận là “Tin tưởng vào Thiên Chúa, được Ngài chăm sóc”. Công nghị đã diễn ra tại chủng viện miền “Sao Mai” ở Barrackpore và có 161 đại biểu đến từ tất cả các giáo xứ của giáo phận.