các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Têrêxa Calcutta

Sơ Mary Prema, tổng phụ trách dòng Mẹ Têrêsa

Sơ Mary Prema, tổng phụ trách dòng Mẹ Têrêsa

Chiến dịch chống Mẹ Têrêsa và dòng của Mẹ tại Ấn độ

19/07/2018 13:15

Theo sơ Mary Prema  Pierick, tổng phụ trách của dòng Thừa sai Bác ái, có nhiều chuyện mê tín đang được loan truyền, thông tin bị bóp méo và tin tức sai lệch được khuếch tán, và những ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu của Mẹ Teresa."