các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

thể thao

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

01/06/2018 12:32

Hôm 1-6-2018, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã công bố văn kiện mới về thể thao với tựa đề ”Cố gắng hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”.