các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

trẻ giúp lễ

các em giúp lễ hành hương Roma

các em giúp lễ hành hương Roma

Hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 12 tại Roma

11/07/2018 15:04

Từ 30/07-03/08 tới đây, cuộc Hành hương quốc tế lần thứ 12 của các lễ sinh sẽ diễn ra tại Roma. Đây là hoạt động được tổ chức bởi Hiệp hội Coetus Internationalis Ministrantium.