các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Ucraina

Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Hoàng Học Viện Ucraina

Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Hoàng Học Viện Ucraina

Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Hoàng Học Viện Ucraina

09/11/2017 13:54

 ĐTC khuyến khích các LM và chủng sinh Ucraina chăm chỉ học hỏi giáo huấn xã hội Công Giáo và chuẩn bị để trở thành những mục tử phục vụ dân Chúa tại Ucraina.

 

Đức Thánh Cha kêu gọi lạc quyên giúp Ucraina

Đức Thánh Cha kêu gọi lạc quyên giúp Ucraina

Đức Thánh Cha kêu gọi lạc quyên giúp Ucraina

04/04/2016 15:16

Tình hình dân chúng tại Ucraina ngày càng bi thảm khiến ĐTC phải lên tiếng kêu gọi lạc quyên trong các nhà thờ ở Âu Châu vào chúa nhật 24-4 tới đây để cứu trợ.