Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Thế giới \ Xã hội

Tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới

02/07/2017 16:35

Trên thế giới hiện nay có tới 264 triệu trẻ em lao động từ 5 tới 17 tuổi. Hằng ngày các em phải làm việc nặng nhọc như người lớn, bị khai thác bóc lột bất công và bị đối xử rất  tàn tệ và vô nhân.