Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Thế giới \ Xã hội

tuần hành yêu cầu tự do tôn giáo ở Hoa kỳ

tuần hành yêu cầu tự do tôn giáo ở Hoa kỳ

Đối với người Mỹ, tự do tôn giáo là một ưu tiên lớn

10/01/2017 12:38

Một khảo sát mới đây do Marist Poll thực hiện vào tháng 12 vừa qua dưới sự tài trờ của Hội Hiệp sĩ Columbus cho thấy, trong số 2729 người Mỹ, gần 90% người trả lời nhận thấy việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo là một ưu tiên