Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

App:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Thế giới \ Xã hội

Khuynh hướng tự tử tại Nhật Bản

30/03/2017 09:48

Tuy Nhật Bản được xếp vào hạng thứ 51 trong các quốc gia hạnh phúc, nhưng dân chúng tại đây lại có khuynh hướng thiên về tự tử.