Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Thế giới \ Xã hội

Sứ mệnh của dòng Tên

09/08/2017 15:51

Phỏng vấn cha Arturo Sosa, Bề trên tổng quyền dòng Tên vế sứ mệnh của dòng trong thế giới ngày nay

 

Đền thờ Đức Bà Cả

04/08/2017 16:44

Đền thở Đức Bà Cả là vương cung thánh đường lớn nhất đầu tiên dâng kính Đức Mẹ bên Tây phương. Nó cũng được goi là đền thờ Liberiana hay đền thờ Đức Bà xuống tuyết hoặc đền thờ Máng Cỏ