các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Phụng vụ

LAUDS (in latin)

Every day at 6.30 am. Morning Prayer in Latin: "Domine labia mea aperies et os meum adnuntiabit laudem tuam" (O Lord, open my lips and my mouth shall declare your praise).

 

On Air: frequencies and web channel RV5