Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

Broadcast On Demand & Podcast
 

Liturgical broadcasts

Select a programme

  Vietnamese - 42'

Podcast Feed: Vietnamese

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Server Mp3

Latest Update  01:01 - 27/02/2015  Res.: 32 Kbit/s - Size: 5.26 Mb

Server Mp3

Latest Update  01:01 - 27/02/2015  Res.: 32 Kbit/s - Size: 10.0 Mb
Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo