các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:
Đài Vatican

Trang nhà / Giáo Hội và Huấn luyện / Đời sống Giáo Hội

Kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng (Bắc hàn)


Seul – Năm 2017 này, giáo phận Công giáo Bình Nhưỡng (Bắc hàn) sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập. Nhân dịp này, tổng giáo phận Seul đã tổ chức các sáng kiến như Thánh lễ đặc biệt và một cuộc triển lãm các hình chụp.

Thánh lễ sẽ được tổ chức tại nhà thờ chánh tòa Seul vào ngày 18/03 tới đây và được dâng với ý chỉ cầu cho tất cả tín hữu Công giáo ở Bắc hàn, đặc biệt những người đã sống trong 90 năm này ở Bình nhưỡng và những người đã hy sinh mạng sống vì đức tin.

Thánh lễ sẽ do Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng giám mục Seul và giám quản tông tòa của Bình nhưỡng, chủ sự; cũng có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục

Victor Yoon-hee Gong, sinh tại Bình nhưỡng; Đức Tổng giám mục Osvaldo Padilla, sứ thần Tòa Thánh tại Hàn quốc, cha Matthew Hwang In-Guk, đại diện Giám mục của Bình nhưỡng và cha Gerard Hammond, thừa sai thuộc Hội Maryknoll, vẫn còn tham gia vào các hoạt động hợp tác với Bắc hàn

Ngoài các tín hữu tham dự Thánh lễ, có thể có sự tham dự của các Hội đoàn và dòng tu đã trợ giúp giáo phận Bình nhưỡng như Hộ thừa sai Paris, các cha Maryknoll, các nữ tu dòng thánh Phaolô thành Chartres và các nữ tu dòng Đức Mẹ Hằng Cứu giúp.

Trong Thánh lễ, một bức tranh vẽ 24 vị tử đạo của Bình nhưỡng do cha Jerome Chang Keung-sole vẽ sẽ được đặt trước bàn thờ. Cha Chang Keung-sole cũng là thư ký điều hành của nhóm các linh mục sinh tại Bình nhưỡng và là cựu giám đốc của Ủy ban hòa giải dân tộc Hàn quốc.

Trong số 24 vị tử đạo, có đức cha Francesco Borgia Hong Yong-ho, nạn nhân của chế độ Bắc hàn vào năm 1949, hiện nay được gộp vào nhóm các vị tân tử đạo Hàn quốc (tất cả 214 vị, gồm có Giám mục, Linh mục và giáo dân) đang trong tiến trình phong chân phước.

Cuộc triển lãm các hình chụp trưng bày hình ảnh đời sống của giáo xứ Bình nhưỡng được chụp giữa các năm 1920 và 1950. Chủ đề của cuộc triển lãm là: “Anh em hãy đứng lên, chúng ta đi Mt 26,46)”. Trong lời giới thiệu cuộc triển lãm, Đức Hồng y Yeom nói: “Thời gian trôi qua, những kỷ niệm của chúng ta về các tín hữu Công giáo đã sống ở Bắc hàn có khuynh hướng mất đi. Những gì chúng ta thấy nơi các tấm hình này ngày nay không còn có ở Bắc hàn nữa. Cử hành kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận quan trọng đối với chúng ta để làm sống lại ký ức và không quên những anh em đã được rửa tội ở Bình nhưỡng, những người đã chiến đấu cho đến cùng để gìn giữ đức tin Công giáo của họ.”